NATIONAL HEALTH MISSION
Mahila Arogya Samiti (MAS)
S..No
Zone
District

1

Ajmer
2

3

4

5
Bikaner
6
7
8
9
Bharatpur
10
11
12
13
Jaipur
14
15
16
17
18
Jodhpur
19
Jaisalmer
20
21
22
23
24
Kota
25
26
Jhalawar
27
28
Udaipur
29
30
31
32
33