NATIONAL HEALTH MISSION
 
Sterilization Camp Plan
S.No
Zone
Oct., 2013
Nov., 2013
Dec., 2013
Jan., 2014
Feb., 2014
March, 2014
April, 2014
May, 2014
June, 2014
July, 2014
Aug, 2014
Sep, 2014
1

Ajmer
2
Bikaner
3
Bharatpur
4
Jaipur
Dausa
Jhunjhunu
5
Jodhpur
Jaisalmer
Jodhpur
6
Kota
Baran
7
Udaipur